‘De or als contrakracht tegen treitermanagers’

Werknemers die last hebben van pesterijen van collega's verdienen meer aandacht en steun van de medezeggenschap.u202f Pesten is een vorm van agressie. En volgens de Arbowet moeten werkgevers beleid voeren tegen agressie en geweld.
Delen: