Medezeggenschap tijdens een lockdown: hoe gaat dat?

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de ondernemingsraad? Volgens Carin Benders van de Inspectie SZW moet de or zich een aantal vragen stellen. Hoe staat het bij voorbeeld met de RI&E? Is die nog actueel? En misschien net zo belangrijk: hoe houd je in deze tijden contact met de achterban?