‘Flexibeler arbeidsvoorwaarden beste vaccin’

Veel beter kunnen inspelen op grote veranderingen van buiten. Dat is de wens van veel werkgevers voor de nabije toekomst. Grotere wendbaarheid in bedrijfsvoering en in productieprocessen is daarvoor het u2018vaccinu2019. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in hun jaarlijkse arbeidsvoorwaardennota. In een reactie pleit de FNV voor ten minste behoud van koopkracht in alle bedrijvenh.