Bestaat een “bovenwettelijke adviesaanvraag”?

Als de or een formele adviesaanvraag krijgt, is dit altijd conform artikel 25 WOR. Ook bij bovenwettelijk advies. In het verleden heeft de rechter bij dit soort procedures steeds geoordeeld dat, als expliciet of impliciet advies- of instemmingsrecht aan de or was toegekend, geldt: ‘eens gegeven, blijft gegeven’. Dit heeft ertoe geleid dat in de