Vormvereisten voor beëindiging met wederzijds goedvinden

Het gebeurt vaak dat werkgevers en werknemers gezamenlijk overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Daartoe sluiten zij meestal een vaststellingsovereenkomst. Is zou2019n overeenkomst vereist?
Delen:
Pixabay