Het or-reglement: wat legt de or allemaal vast?

Iedere ondernemingsraad is verplicht een reglement op te stellen. Daarin staan de onderwerpen die bij of krachtens de WOR ter regeling aan de or zijn opgedragen of overgelaten.u202f Dat volgt uit artikel 8 van de WOR. Hoe vrij is de or hierin?
Delen: