Het Sociaal Plan als ondernemingsovereenkomst

Weet de or nakoming van het Sociaal Plan af te dwingen bij beëindiging van het bedrijf?
Delen:
Free Images