Divers talent

Ergens midden jaren negentig werd tijdens een OR-vergadering van een vakbond een discussie gevoerd over de uitwassen van het toen vigerende diversiteitsbeleid. Het beeld dat over de overlegtafel ging was dat van een arbeidsmigrant die niets vermoedend langs het gebouw liep, naar binnen werd getrokken en twee maanden later met een vast dienstverband als leidinggevende doodongelukkig door het gebouw slofte.