‘Loonkloof moet sneller dicht’

De Europese Commissie (EC) wil de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen verder terugdringen. Bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers moeten elk jaar informatie publiceren over de hoogte van de lonen vergeleken met diverse benchmarks. Is dat meer dan 5 procent lager, dan kunnen de werknemers een loononderzoek eisen. Hierbij speelt de ondernemingsraad ook een rol.
Delen: