L1: Iedereen wil een oplossing

Zo kan het niet verder bij de regionale omroep L1. Daarover zijn alle betrokkenen: de Raad van Commissarissen RvC, de directeur, de hoofdredacteur en ook de zeskoppige Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam het eens. Dat is ook het enige waarover ze het eens zijn. Hoe gaat dit dan verder?
Delen: