Corona versnelt de vernieuwing in de zorg

Medezeggenschap in de zorg is een krachtenveld waar verschillende 'stakeholders' als de cliëntenraad, toezichthouders en de or vaak samen zoeken naar nieuwe vormen van overleg. Mede door corona lijkt zich dat nu te versnellen.
Delen:
Shutterstock