Bij overgang van onderneming gaat het niet alleen om de werknemers

Een verkrijgende onderneming die de activiteiten van een voormalige groepsvennootschap voortzet, stelt dat geen sprake is geweest van een overgang van onderneming. Toch is ook personeel overgenomen, en er werken 2 bestuursleden van de overgenomen vennootschap. Is hier sprake van overgang van onderneming?