(Geen) besluit tot wijziging arbeids- en rusttijdenregeling

Op basis van de CAO-rijk hebben werknemers met een functie die zondagwerk vereist, recht op ten minste dertien vrije zondagen per 26 weken. De ondernemingsraad van DGV meent dat de Directeur DGV ten onrechte van deze regeling afwijkt zonder dat dit ter instemming is voorgelegd op grond van artikel 27 lid 1 sub b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
Delen: