Uitleg sociaal plan: de cao-norm

Na een kort geding krijgt de vakbond FNV ook in een bodemprocedure de bevestiging dat de brieven die de werkgever aan medewerkers heeft verstuurd kwalificeren als schriftelijke mededelingen zoals gedefinieerd in het sociaal plan. Het betekent dat de betreffende medewerkers een beroep kunnen doen op dit sociaal plan en indien zij daadwerkelijk zouden worden ontslagen, recht hebben op de daarin bepaalde (hoge) ontslagvergoeding.