Or Tata Steel Nederland zit met lastige adviesaanvraag -update-

De verzelfstandiging van Tata Steel Nederland (TSN) komt een stap dichterbij, nu de directie bij de centrale ondernemingsraad (cor) een adviesaanvraag hierover heeft ingediend. De cor staat positief tegenover losmaking van de Nederlandse bedrijfstak, maar vraagt de tijd voor een zorgvuldige afhandeling. Mogelijk is nog meer tijd nodig door het plotselinge vertrek van de president van de Raad van Commissarissen Blauwhoff.