WOR Artikel 24, van ’moetje’ naar ‘must’!

De algemene gang van zaken van de onderneming, wat moet je daar nu eigenlijk mee? Voor veel ondernemingsraden voelt het als een verplicht nummer, dat nou eenmaal in de wet staat.