De werkvloer directer betrekken bij medezeggenschap

Lomoz is een groot platform voor medezeggenschap in de sectoren zorg en welzijn. Het platform zorgt voor kennisuitwisseling van de 120 aangesloten ondernemingsraden. Dat doen ze onder meer door het organiseren van workshops over actuele onderwerpen.