Geschil over gemeenschappelijke ondernemingsraad

Bij de Belastingdienst is een geschil ontstaan over het invoeren van een gemeenschappelijke ondernemingsraad. De ondernemingsraad verzet zicht daartegen, maar wordt door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. Het Gerechtshof te Den Haag oordeelt op 1 juni 2021 dat het oordeel van de kantonrechter in stand blijft.
Delen: