Wat kan de or doen aan een duurzame wereld?

Klimaatverandering heeft nadelige gevolgen voor mens, natuur en milieu. De afgelopen jaren krijgt het belang van verduurzaming steeds meer de aandacht. Daarbij speelt mee dat in het Klimaatakkoord maatregelen zijn vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Van ondernemingsraden kreeg de SER de vraag hoe zij een rol kunnen spelen bij verduurzaming. Wil jij ook weten wat de or kan doen om meer betrokken te zijn bij verduurzaming?
Delen:
ANP