Langer betaald ouderschapsverlof vanaf volgend jaar

Vanaf augustus 2022 kunnen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. En wel tegen 70 procent van hun laatst verdiende loon. Met die gewijzigde Wet betaald ouderschapsverlof is de Eerste Kamer akkoord gegaan.
Delen:
ANP Xtra
Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof, met een maximum van 26 keer het aantal uren dat een ouder per week werkt. Waarvan vanaf augustus 2022 9 weken voor 70 procent betaald, in het eerste levensjaar. De overige 17 weken zijn onbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. In cao’s kunnen ruimere regelingen zijn opgenomen.

Meer doorbetaald loon

Het oorspronkelijke kabinetsvoorstel voorzag in doorbetaling van 50 procent van het loon dat de ouder verdient die het verlof opneemt. Een meerderheid van de Eerste Kamer wilde een hoger percentage doorbetaald loon tijdens de 9 weken betaald verlof. Dan zullen meer mannen de regeling gebruiken. En dat is ook wat het demissionaire kabinet met deze uitbreiding voor ogen stond. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen. Daarom is het tot nu toe meestal de vrouw die minder gaat werken na een geboorte. Krijgen de ouders meer doorbetaald, dan is het inkomensverlies makkelijker op te vangen. Verhogen van de doorbetaling is mogelijk binnen het oorspronkelijke wetsvoorstel; maar het demissionaire kabinet kan het niet zelf beslissen, blijkt uit een artikel in het NRC.

Meer doorbetaling nodig voor lagere inkomens

De FNV is tevreden dat het ruimere doorbetaalde verlof er komt. Maar 70 procent loon doorbetalen vindt de vakbond te weinig. Volgens berekeningen van de International Labour Organization (ILO) zou het minstens 80 procent moeten zijn om meer vaders aan het ouderschapsverlof te krijgen. Het CNV pleit zelfs voor 100 procent doorbetaling op termijn. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV legt uit waarom de huidige regeling volgens haar vakbond ontoereikend is. ‘Daarmee dreigt het betaald verlof alleen voor mensen met hogere inkomens toegankelijk te zijn. Daarmee komt emancipatie en een gelijkere werk-zorgverdeling voor minder goed betaalde ouders echt te langzaam op gang.’ Lees ook: Ouders die de regeling willen gebruiken melden dat bij hun werkgever. Die kan vanaf 2 augustus bij het UWV een uitkering aanvragen voor 70 procent van het dagloon. De 9 weken betaald verlof moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Ook kinderen die nog geen jaar oud zijn als de wet in werking treedt vallen eronder, als de ouders nog recht hebben op ouderschapsverlof. De huidige regeling is maximaal 26 (werk)weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste acht levensjaar. In cao’s kunnen andere regelingen voor het ouderschapsverlof zijn opgenomen.