‘Terug naar de bedoeling van de zorg’

Hoe denken, werken en organiseren we meer vanuit de bedoeling? Deze vraag klinkt in zorg-organisaties steeds vaker, en terecht, zegt Wouter Hart. Want de zorg dreigt verstrikt te raken in een veelheid aan regels. Daarbij mag ook de ondernemingsraad kritisch naar de eigen rol kijken.
Delen: