Het is tijd om te gaan beïnvloeden!

u2018Arbo? Dat is toch allemaal allang al geregeld?u2019 Die kreet hoor ik als or-trainer veel te vaak van VGWM-commissieleden. Ze vinden dat overigens niet zelf, maar ze krijgen dat te horen van hun collega's. Dat ervaren ze als een probleem, en daar kan ik inkomen.
Delen: