Loonkloof man en vrouw lijkt onuitroeibaar

Vrouwen verdienden in 2020 14 procent minder dan mannen. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks verwoede pogingen van de politiek slinkt de loonkloof tussen man en vrouw maar langzaam.
Delen: