OR is niet ontvankelijk in enquêteprocedure

Het medezeggenschapsorgaan van een onderwijsinstelling dient een enquêteverzoek in bij de Ondernemingskamer. Dat verzoek wordt op 9 september 2021 afgewezen. Voornaamste reden is dat het onderwijs niet onder de WOR valt.
Delen: