Is de or professioneel genoeg?

In de jaren 90 introduceerde Rienk Goodijk het begrip u2018de professionele ORu2019. Zijn idee was -heel kort gezegd- om als ondernemingsraad je invloed uit te breiden door professioneler te worden. Onder andere door het ontwikkelen van een eigen visie, duidelijke positionering en een strategisch netwerk. Dat was nodig om de rol van de or - artikel 2 van de WOR - goed in te blijven vullen.
Delen: