Zelfsturing zet de ondernemingsraad buiten spel

u2018In de afgelopen twee jaar is onze organisatie gaan werken met min of meer zelfsturende teams. Deze teams nemen nu zelf besluiten over een aantal onderwerpen. Als ondernemingsraad hebben wij deze ontwikkeling toegejuicht, omdat medewerkers op die manier rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen. Wij merken nu wel dat wij als or minder betrokken worden, en vaak pas achteraf worden geu00efnformeerd. Toen wij onlangs hierover onze onvrede hebben geuit aan de bestuurder, meldde die dat wij niet zo moeilijk moeten doen. De or zou toch maar weinig draagvlak hebben. Wat moeten wij doen?u2019

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkt toegang tot ORnet.nl en/of ORindepraktijk.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine