Nieuw hoofdstuk medezeggenschap bij Vestia

Bij woningcorporatie Vestia heeft de or sinds het bijna-faillissement in 2012 een afwachtende opstelling omgezet in een kritische rol. Met de splitsing in 2023 van Vestia in drie corporaties ontstaan er ook drie ondernemingsraden.