Kabinet houdt indexeren pensioenen niet tegen

Wat het kabinet betreft, mogen pensioenfondsen dit jaar de pensioenuitkeringen aanpassen. Dat kan door een wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen per 1 juli aanstaande. Of de pensioenen omhoog gaan, en met hoeveel bepalen de pensioenfondsen zelf. Dit blijkt uit een persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Delen:
Door de wijziging van het Besluit is de ondergrens voor indexeren van de pensioenuitkeringen 105 procent. Dat geldt terugwerkend vanaf 1 januari 2022. Pensioenfondsen met een hogere beleidsdekking staan vanaf 1 juli geen wettelijke beperkingen meer in de weg om de pensioenen te verhogen. De pensioenen mogen niet meer omhoog dan de prijs- of loonindex over 2021. Dat komt neer op een verhoging van 2 tot 3 procent bij de meeste fondsen, stelt de FNV.

‘We doen niets liever dan indexeren’

Dit kan erg goed nieuws zijn voor de pensionado’s. Want de meeste pensioenfondsen hebben een beleidsdekking over de laatste 12 maanden die (veel) hoger is dan 105 procent van alle verplichtingen. Gemiddeld was de stand 112 procent begin mei. Ook de meeste grote pensioenfondsen hebben meer dan 105 procent dekking. Zelfs het metralektrofonds PME komt met 105,3 procent net boven de verlaagde drempel van 105 procent. Alleen het pensioenfonds voor de metaal en techniek PMT haalt het met 103 procent nog net niet (stand van eind april). Bovendien hebben de meeste fondsen al laten weten dat ze ‘niets liever doen’ dan de pensioenen verhogen. Maar dat kon niet, want de ondergrens was 110 procent. Nu de drempel is gezakt naar 105 procent is die wettelijke belemmering weggevallen.

Overgang van 4 jaar

De verlaagde ondergrens voor indexeren van 105 procent hoort bij het nieuwe pensioenstelsel. Het wetsvoorstel dat dit regelt, het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt nog behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De nieuwe ondergrens zou pas ingaan op 1 januari 2023. Het vorige kabinet heeft beloofd om die termijn 1 jaar naar voren te halen. De nieuwe ondergrens van 105 procent geldt alleen tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarna bepalen de gemiddelde rendementen per fonds of de pensioenen omhoog of omlaag gaan. Fondsen die de verlaagde ondergrens willen gebruiken, moeten de intentie hebben om alle opgebouwde pensioenaanspraken over te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel.

De route naar het nieuwe pensioenstelsel

Vanaf 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe pensioenwet in werking. Tussen 2023 en uiterlijk 1 januari 2027 moeten de sociale partners (werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden) met de pensioenuitvoerders de overgang naar dat nieuwe stelsel regelen in een transitieplan.

Instemmingsrecht

Uiterlijk op 1 januari 2025 moet de werkgever de gewijzigde pensioenovereenkomst en het transitieplan doorgeven aan de (beoogde) pensioenuitvoerder. Artikel 27 lid 1 WOR geeft de or instemmingsrecht op elk voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst. Om ondernemingsraden te helpen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hebben werkgevers en vakbonden het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd.
instemmingsrecht pensioen

OR & Pensioenen

Pensioen een lastig onderwerp? Niet meer nadat je deze eendaagse opleiding hebt gevolgd. Dat kan op 8 september 2022. Niet alleen ken je dan de structuur van ons pensioenstelsel. Je bent ook goed voorbereid op het overleg over de aanpassing van de pensioenregelingen. Die volgt zeker binnenkort, als het Pensioenakkoord in wetgeving is opgenomen. Lees alles over deze eendaagse opleiding.

Dit vind je misschien ook interessant