Bedrog leidt tot ontslag op staande voet

Een hoge functionaris bij een bedrijf heeft 'op afstand' een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over een ondernemingsovereenkomst met de ondernemingsraad. De werkgever heeft hem op staande voet ontslagen. Zowel de kantonrechter als Gerechtshof achten dit ontslag rechtsgeldig. In deze zaak was het oude recht van toepassing, zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid.
Delen: