Mag de or zijn zittingsduur aanpassen?

'Mag een or tussentijds zijn zittingsduur aanpassen van drie naar vier jaar zonder dat er nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden?'