Opzegverbod en de zieke bestuurder

Een arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder eindigt in principe niet door een ontslagbesluit. Tenzij de bestuurder zich pas na kennisneming van het (voorgenomen) ontslagbesluit ziekmeldt.