Instemmingsrecht is geen plicht

In de praktijk horen wij geregeld van ondernemingsraden die om “vijf voor twaalf” worden betrokken bij het pensioendossier. Kunnen zij dat voorkomen?
Delen: