Instemmingsrecht in 6 stappen: Verdiep je!

Een onderwerp waarover veel geschreven is en waar ondernemingsraden regelmatig mee te maken krijgen is het instemmingsrecht. Wat houdt dit recht in?
Delen: