Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al maanden onderwerp van gesprek, maar we zijn er niet uitgekomen. De or heeft de nietigheid ingeroepen en aangekondigd naar de kantonrechter te stappen. De bestuurder heeft daarop voorgesteld de bedrijfscommissie in te schakelen. Wat houdt dit in en is dat verstandig?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Het wijzigen van roosters valt onder het instemmingrecht van de or. De bestuurder mag een dergelijk besluit niet nemen zonder instemming van de or. Als hij het besluit toch wenst te nemen, ondanks het ontbreken van jullie instemming, had hij de kantonrechter moeten verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. Dat was de koninklijke weg geweest.

Jullie hebben in ieder geval op tijd de nietigheid ingeroepen. Dit betekent dat de or de kantonrechter kan verzoeken om de jullie bestuurder te verplichten de uitvoering of toepassing van het besluit te staken.

SER-bedrijfscommissie

Ik begrijp uit jullie vraag dat jullie aankondiging om een procedure te starten bij de kantonrechter, voor de bestuurder aanleiding was om inschakeling van de bedrijfscommissie voor te stellen. De bedrijfscommissie is ingesteld door de Sociaal Economische Raad (Ser) en heeft onder meer tot taak te bemiddelen in geschillen tussen or en bestuurder. De bedrijfscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal werkgevers­ en werknemersorganisaties en weet wat er speelt in de verschillende sectoren. Een geschil wordt behandeld door een geschillencommissie die bestaat uit drie leden: een voorzitter en twee leden van de bedrijfscommissie: één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde. Als de bemiddeling niet lukt, dan kan de bedrijfscommissie ook een schriftelijk advies of oordeel over de kwestie geven.

Inschakelen goed voor de relatie

De inschakeling van de bedrijfscommissie kan zeker verstandig zijn. Als or en bestuurder hebben jullie een langdurige relatie en ook na dit geschil moeten jullie weer met elkaar verder. Bemiddeling kan ervoor zorgen dat de relatie niet verder onder druk komt te staan. Een procedure bij de Bedrijfscommissie is daarnaast informeel en laagdrempelig. Dat is prettig voor zowel de bestuurder als de or.

Besluit intrekken

Ik zou de or wel adviseren om van de bestuurder te verwachten dat het besluit tot wijziging van de roosters wordt ingetrokken en dat dus ook de uitvoering wordt gestaakt. Het is immers de bestuurder die in strijd met de WOR de regeling heeft gewijzigd. Dan kun je vervolgens als gelijkwaardige partijen het gesprek hervatten over de nieuwe roostering, onder begeleiding van de bedrijfscommissie. Wellicht leidt dat tot nieuw begrip voor elkaars standpunten en belangen, over en weer. Als de bestuurder daartoe niet bereid is zul je als or zorgvuldig moeten afwegen of bemiddeling, in plaats van een uitspraak van de kantonrechter, effectief genoeg is.