‘Regeling vroegpensioen verlengen’

Bijna de helft van de van de werkende 45-plussers verwacht niet dat ze hun huidige beroep kunnen volhouden tot ze AOW krijgen. Omgerekend gaat dit om twee miljoen mensen. Dat stelt het CNV opnieuw, na herhaald ledenonderzoek. De vakbond pleit voor verlengen en verruimen van de vroegpensioenregeling voor mensen in een zwaar beroep. Zeker nu de inflatie hard oploopt, en het nieuwe pensioenstelsel later ingaat.