Andere werktijden

Andere werktijden

Binnen je organisatie zal het ongetwijfeld voorkomen dat arbeidstijden van verschillende werknemers moeten worden aangepast. Arbeidstijden zijn de uren die je werkt in opdracht van je werkgever en vallen onder het arbo- en personeelsbeleid. Heeft jouw ondernemingsraad in dit geval instemmingsrecht? Dat vragen we aan de bedrijfscommissie!

Andere werktijden

Op basis van artikel 27 lid 1 sub b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht in het geval van een vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeidstijdenregeling. Bij een regeling gaat het om algemene besluiten die voor iedereen of in ieder geval voor een groep gelden.

Wel instemmingsrecht

Als de werktijden van een groep werknemers binnen de organisatie worden aangepast, heeft jouw ondernemingsraad inderdaad instemmingsrecht. De bestuurder moet je ondernemingsraad dan om instemming vragen van het voorgenomen besluit. Naast de WOR is overigens ook de Arbeidstijdenwet belangrijk. Hierin staan algemene regels over arbeids- en rusttijden.

Geen instemmingsrecht

Als de wijziging alleen van toepassing is op een of enkele medewerkers, geldt er geen instemmingsrecht voor de ondernemingsraad. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever aan een of enkele medewerkers vraagt om hun werktijden te wijzigen. De werknemer gaat dan in gesprek met de werkgever en moet voor die wijziging toestemming geven.

Kortom, wanneer het gaat het om een (functie)groep of meerdere groepen werknemers waarvan de arbeidstijden structureel worden gewijzigd, dan geldt het instemmingsrecht wel. Maar gaat het om een of enkele werknemers waarvan de arbeidstijden worden gewijzigd, dan geldt het instemmingsrecht niet.

Let op: de ondernemingsraad heeft ook geen instemmingsrecht als de werk- en rusttijden inhoudelijk zijn geregeld in de cao.

Informatierecht

Het is van belang dat je als ondernemingsraad goed inzicht hebt in alle wijzigingen die er spelen op het gebied van arbeidstijden. Dit is belangrijk omdat het veranderen van arbeidstijden voor werknemers ingrijpend kan zijn. De ondernemingsraad heeft in ieder geval een informatierecht voor arbeidstijden, zoals geregeld in artikel 31b WOR,dus kun je als or in overleg met de bestuurder wel de nodige informatie opvragen. Op deze manier blijft de or goed op de hoogte van alle diensttijden!