Een uitnodiging voor de or, met 'strings attached'

Een uitnodiging voor de or, met 'strings attached'

Kan de ondernemingsraad een uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel van de directie accepteren als hierbij ook kaarten voor een sportwedstrijd zitten?

Een uitnodiging voor de or, met 'strings attached'

Integriteit is een maatschappelijk actueel thema. Het accepteren van giften als or roept meestal veel vragen op. Sterker nog, het heeft in het verleden nog weleens geleid tot integriteitsonderzoeken.

Checklistje integer handelen

Wil je als or zo integer mogelijk handelen, dan is het goed om met elkaar de volgende vragen af te wegen:

  • Komt het vaker voor dat de bestuurder de or in de watten legt, of is dit de eerste keer?
  • Is integriteit in de organisatie een actueel thema? Dan is voorzichtigheid extra geboden.
  • Wat kan dit doen met de beeldvorming over de or binnen de organisatie, in het bijzonder over de onafhankelijkheid?
  • Wanneer er een Raad van Toezicht is: hoe kijken zij hiertegen aan? Zien zij dit als een bedreiging van de onafhankelijkheid?

Goed uitleggen

Kortom: beloningen aanvaarden door de or ligt gevoelig en kan veel ruis veroorzaken. Maar dat kan ook gelden als de or de kaarten niet accepteert. Hij doet er dan ook goed aan om die keuze goed uit te leggen. Het is waarschijnlijk een goed bedoelde actie van de bestuurder. Een jaarlijks gezellig etentje na de vergadering is wellicht een beter idee.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: