Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beëindigd. De werkneemster vordert vervolgens een billijke vergoeding of schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW (zorgplicht werkgever).