Een commissaris bij de overlegvergadering? 

Een commissaris bij de overlegvergadering? 

Wist u dat bij sommige overlegvergaderingen één of meer commissarissen aanwezig moeten zijn?

Een commissaris bij de overlegvergadering? 

Dat is het geval wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste heeft uw onderneming een Raad van commissarissen (RvC). Ten tweede wordt in de overlegvergadering een voorgenomen besluit besproken waarover uw or advies uitbrengt. Bij deze overlegvergadering moeten één of meer commissarissen aanwezig zijn. Dit volgt uit twee artikelen in de WOR die je samen moet lezen: artikel 25 lid 4 en artikel 24 lid 2 WOR.

Aanwezigheid commissaris meestal geen probleem

De ondernemingsraad kan soms besluiten dat de commissarissen weg mogen blijven bij deze vergadering. Maar in veel gevallen is het juist fijn dat commissarissen bij het overleg zijn. RvC en or horen dan samen de toelichting van de bestuurder op het voorgenomen besluit en kunnen hierover vragen stellen en rechtstreeks contact hebben. De commissarissen kunnen zo ook uit de eerste hand horen hoe de or tegenover het voorgenomen besluit staat en waar hij vragen en zorgen over heeft. Controleer daarom of commissarissen zijn uitgenodigd.

Ook bij het halfjaarlijkse overleg van bestuurder en or over de algemene gang van zaken, moeten één of meer commissarissen zijn (artikel 24 lid 2 WOR).

Goed voor de governance

Meer in het algemeen geldt dat een goed contact tussen de or en de RvC belangrijk is voor de bestuurlijke samenwerking in de organisatie (de governance). Dit kan bijdragen aan goede arbeidsverhoudingen en het bewaken van de koers en de continuïteit van de onderneming op de lange termijn. Beide raden hebben een interne toezichthoudende rol. Or en RvC kunnen voor elkaar een belangrijke bron van informatie en expertise zijn. Beide beschikken veelal over andere informatie en kijken vanuit verschillende invalshoeken. Als gemeenschappelijk belang hebben zij: het goed functioneren van de onderneming en van de Raad van Bestuur.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de SER: Overleg met toezichthouders

Lees ook: