Subsidie vervroegd uittreden ook per werkgever?

Subsidie vervroegd uittreden ook per werkgever?

Werkgevers kunnen de kosten van 3 jaar loon doorbetalen van vervroegde uittreders deels vergoed krijgen als ze de mdieu-subsidieregeling gebruiken (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). De regeling wordt vermoedelijk nog dit jaar uitgebreid. Elke werkgever kan dan de subsidie aanvragen.

Subsidie vervroegd uittreden ook per werkgever?

De mdieu-subsidieregeling volgt uit het Pensioenakkoord van 2019. Sectoren of clusters van bedrijven kunnen al enkele jaren subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Een deel van de subsidie kan worden gebruikt om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen.

Strikte voorwaarden

Werkgevers aangesloten bij sectoren die mdieu gebruiken kunnen de kosten van 3 jaar loon doorbetalen van vervroegde uittreders deels vergoed krijgen. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Werknemers mogen niet eerder stoppen met werken dan 3 jaar voor hun AOW-leeftijd. De werkgever kan hoogstens 22.488 euro bruto, of 1874 euro bruto per maand gesubsidieerd krijgen (prijspeil 2022). Werkgevers die meer betalen, moeten over het meerdere de RVU-boete betalen, een fiscale heffing van 52 procent.

Regeling per werkgever

De collectieve regeling blijft bestaan. Vanaf 1 september kan een werkgever ook alleen voor zijn eigen bedrijf mdieu aanvragen. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag wordt verlaagd naar 75.000 euro. In de collectieve regeling is die drempel 125.000 euro. Dat moet het voor bedrijven in kleinere sectoren makkelijker maken om subsidie aan te vragen, verwacht de regering. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de werkelijke kosten voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid. Voor eerder stoppen met werken mag hoogstens 25 procent van het totale bedrag aan subsidie worden gebruikt.

Dit voorstel om mdieu te wijzigen is tot en met 20 maart te vinden op internetconsultatie. Het betekent dat de regeling nog kan wijzigen. En ook dat iedereen nog kan inspreken. Het aanvraagtijdvak voor de subsidie per werkgever zou moeten openen op 1 september 2023 om 9.00 uur, en sluiten op 30 november 2023 om 17.00 uur. Werkgevers kunnen de subsidieaanvraag indienen via uitvoeringvanbeleidszw.nl. Hier is ook nadere informatie te vinden over de verruimde regeling.

RVU-boete

Werkgevers die mdieu toepassen hoeven geen fiscale strafkorting te betalen over doorbetaald loon aan vervroegde uittreders (RVU-boete van 52% op het eindloon). Die vrijstelling loopt af op 1 januari 2026. Dat was de datum waarop men in 2019 dacht dat het nieuwe pensioenstelsel in zou gaan. De vrijstelling werkt nog 3 jaar na, gerekend vanaf 1 januari 2026. Maar dat geldt alleen voor RVU-regelingen die uiterlijk al op 31 december 2021 schriftelijk waren overeengekomen. Werknemers die daaronder vallen en die uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken houden dus de vrijstelling.

Helft cao’s bevat afspraken

Momenteel zouden 344 cao’s afspraken bevatten over eerder stoppen met werken. Hierdoor kan bijna de helft van de werknemers met een cao de regeling gebruiken. Vooral bij de politie, in de bouw, het transport en de logistiek, en de sociale werkplaatsen. De gemaakte afspraken verschillen per sector. In iets meer dan de helft van de cao’s met RVU-regeling is een dienstjarenafspraak opgenomen. Dat komt vaak neer op minstens 20 jaar gewerkt hebben in een fysiek zware functie voordat je eerder mag stoppen.

Lees ook:

Eerder verschenen