Vakantiegeld eerder uitbetalen?

Vakantiegeld eerder uitbetalen?

Mijn werkgever wil het tijdstip van uitbetalen van het vakantiegeld voortaan een maand naar voren halen. Mag dit?

Vakantiegeld eerder uitbetalen?

In dit geval mag niet worden afgeweken van de cao. Als er toch een verschuiving plaatsvindt, moet met de vakorganisaties overeen worden gekomen hoe ze met het uitbetalingsmoment zullen omgaan.

Check de arbeidsovereenkomsten

Daarnaast moet worden bekeken wat er is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomsten. Als deze een bepaling bevat over de uitbetaling van vakantiegeld, zal mogelijk instemming van elke afzonderlijke medewerker moeten worden verkregen. De ondernemingsraad heeft namelijk geen bijzondere bevoegdheden op het gebied van het vakantiegeld.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: