Kosten en belastingdruk houden vrouwen in deeltijdbaan

Kosten en belastingdruk houden vrouwen in deeltijdbaan

Hoge kosten voor kinderopvang en de belastingdruk voor middeninkomens houden problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt in stand. Het gaat met name om het grote aantal vrouwen dat in deeltijd werkt. Veel moeders zorgen voor de kinderen terwijl hun partner meer uren werkt. Vrouwen raken daardoor achter in hun carrière en halen dat ook niet snel meer in.

Kosten en belastingdruk houden vrouwen in deeltijdbaan

Dat concludeert advies- en accountantsbureau PwC op basis van een onderzoek naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in meer dan dertig landen wereldwijd.

Nederlandse vrouwen werken veel meer in deeltijd dan vrouwen in andere landen. Volgens bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt en partner van PwC Bastiaan Starink verdwijnt de traditionele rolverdeling van mannen en vrouwen in de Nederlandse werkcultuur maar zeer langzaam. In de afgelopen tien jaar is volgens hem op dit punt weinig veranderd.

De houding van mannen

Starink zegt dat culturele aspecten en ook de houding van mannen een belangrijke rol spelen in het hoge aandeel parttime werkende vrouwen. Het is de overheid die volgens hem met oplossingen moet komen.
‘Het is goed dat dit kabinet kinderopvang betaalbaarder wil maken. Dat helpt om meer te kunnen werken als ouder. We moeten tegelijkertijd inzetten op meer werken zodra het gezinsleven dit weer toelaat en later met pensioen gaan.’

Starink denkt dat dit er ook voor kan zorgen dat dit de krapte op de arbeidsmarkt lenigt, met minder personeelstekorten als gevolg.

45% van de vrouwen werkt voltijds

In andere landen hebben veel meer vrouwen een voltijdbaan. Uitgaande van de meest recente cijfers (uit 2021) werkte volgens het onderzoek van de Nederlandse vrouwen toen 45 % voltijds. In België was dat 72 %. Vrouwen in Slowakije werkten met meer dan 95 % het vaakst fulltime. Nederlandse vrouwen hadden wel vaker een fulltimebaan dan in eerdere jaren, in 2015 hadden nog geen vier op de tien vrouwen voltijds werk.

Wel werken er in Nederland meer vrouwen vergeleken met veel andere landen. Het aantal Nederlandse vrouwen met een deeltijd- of voltijdbaan kwam uit op 80 % in 2021. Alleen in Zweden (81 %) en IJsland (82 %) hadden vrouwen dat jaar iets vaker een baan.

Positie van vrouwen

In de index van PwC over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt staat Nederland ongeveer halverwege, op plek 15. Daarmee is Nederland in 2021 een plek omhooggegaan vergeleken met een jaar eerder.

In Nederland zaten in 2021 meer vrouwen in het bestuur dan in veel andere landen. Bijna 35 % van alle bestuursleden was toen vrouw. Tien jaar geleden was dit ruim de helft minder, 14 %.

Lees ook:

Eerder verschenen