Contouren nieuwe arbeidsmarkt worden zichtbaar

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de toekomst van de arbeidsmarkt. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de uitwerking in het voorjaar van 2024 aanbieden bij de Tweede en Eerste Kamer. De conceptvoorstellen moeten deze zomer op internetconsultatie staan.