Loonkloof sneller dicht door meer transparantie over beloning

De Europese Commissie (EC) wil de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen sneller, en verder terugdringen. Daarom heeft de EC een wetsvoorstel aangenomen dat bedrijfsorganisaties dwingt om meer open te zijn over hun beloningsbeleid. Doel hiervan is de loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller te dichten. Ook de ondernemingsraad krijgt hierbij een rol.