Geen stilzwijgende instemming met afschaffing bonusuitkering

Nadat de cao is afgelopen, schaft de werkgever met instemming van de ondernemingsraad de bonusuitkering uit de cao af. De FNV vordert betaling van de zogenoemde 17a-uitkering van 75 euro per jaar over de jaren 2013 tot en met 2016 aan de werknemers op grond van de cao.