Werkgever is aansprakelijk voor long covid

Een werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van een covid-19 besmetting. De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster voldoende heeft aangetoond dat zij haar covid-19 besmetting in de uitoefening van haar werkzaamheden heeft opgelopen.