Krappe arbeidsmarkt maakt werkgevers wanhopig

'Hopeloos tekort aan vakkrachten, waardoor deze over en weer weggekocht worden. Door langdurig openstaande vacatures hogere werkdruk of projecten die blijven liggen. Bedrijven vissen in dezelfde vijver en die wordt steeds kleiner. Buitenproportionele eisen op gebied van beloning. Dit staat op gespannen voet met de interne beloningsverhoudingen. Medewerkers willen niet meer werken; soms ook vanwege verlies van toeslagen als inkomen stijgt.' Klinkt bekend? Zou wel moeten. Ze komen uit het onderzoek ′Vissen in een steeds legere vijver' van werkgeversvereniging AWVN. De krapte raakt ook de ondernemingsraad, via oplopende werkdruk, verzuim en wanhopig personeelsbeleid.