‘Arbobeleid kan en moet beter’

Er is ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’. De ondernemingsraad kan daarbij een grote rol spelen. Als die er is, tenminste.