Naar een persoonlijke pensioenpot

De Tweede Kamer ging eind 2022 akkoord met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Na 15 jaar discussie lijkt de weg vrij voor de grote pensioenhervorming. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, de stemming wordt eind mei verwacht, betekent dat een overgang naar het nieuwe stelsel per 1 juli 2023.