Inspirerend adviseren

Artikel 25 van de Wor: het adviesrecht. Een belangrijke bevoegdheid van de ondernemingsraad. De mogelijkheid om formeel aan te geven wat je belangrijk vindt bij voorgenomen besluiten waar je onderneming voor staat. Kan je dat formeel en inspirerend doen? Zodat de boodschap beter overkomt, bij de directie en de achterban?